Termeni și condiții Holidaynet

 

Prin accesarea, căutarea şi utilizarea portalului Holidaynet și a serviciilor noastre disponibile online, prin e-mail sau telefon şi/sau prin efectuarea unei rezervări, confirmaţi şi sunteţi de acord că aţi citit, înţeles şi aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate mai jos

        1.Definiții

1.1.  Portal – înseamnă website-ul/urile, aplicațiile, platformele și/sau alte sisteme ale Holidaynet, prin care se oferă servicii de promovare și rezervare online pentru locuri de cazare;

1.2.  Proprietar – deținătorul unității de cazare care se înregistrează în portalul Holidaynet, publică anunţuri de cazare, utilizează sistemul de promovare şi rezervare online;

1.3.  Client – toate persoanele fizice sau juridice care inițiază o rezervare a unui loc de cazare pus la dispoziție de către proprietar prin intermediul portalului Holidaynet şi care într-adevăr beneficează de serviciile oferite de proprietar, vor fi denumite în continuare Client;

1.4.  Unitate de cazare – locul în care Clientul își petrece timpul în perioada rezervată prin portalul Holidaynet;

1.5.  Contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

1.6.  Caz de forţă majoră – înseamnă oricare din următoarele evenimente care afectează mai mulţi Clienţi şi mai multe unităţi de cazare: caz fortuit, erupţii vulcanice, dezastre (naturale), incendii, (acte de) război, ostilităţi sau orice altă stare de urgenţă locală sau naţională, invazii, conformarea la orice ordine sau cereri din partea oricăror autorităţi naţionale, provinciale, portuare sau a unei alte autorităţi publice, reguli sau intervenţii guvernamentale, acţiuni militare, război civil sau terorism, explozii (biologice, chimice sau nucleare), rebeliuni, revolte, insurecţii, dezordine civilă (sau ameninţarea materială sau substanţială, ori aprehensiunea justificată faţă de oricare din evenimentele în derulare), reducerea sau întreruperea mijloacelor de transport, închiderea aeroporturilor sau orice alt eveniment excepţional sau catastrofic, circumstanţă sau urgenţă în urma căreia călătoria sau sejurul Clientului la unitatea de cazare devine imposibilă sau ilegală;

1.7.   Drept de proprietate intelectuală – înseamnă orice patent, copyright, invenţii, drepturi pentru baze de date, nume comercial, marcă, logo-uri, marcă de servicii, cunoştinţe, model de utilitate, design neînregistrat sau, acolo unde este relevant, orice aplicare a oricărui asemenea drept, cunoştinţe, nume comercial sau de afaceri, nume de domeniu (sub oricare extensie, de exemplu .com, .nl, .fr, .eu etc.) sau alte drepturi sau obligaţii similare, fie că sunt înregistrate sau nu sunt înregistrate, sau alt fel de drept de proprietate industrială sau intelectuală existând în orice teritoriu sau jurisdicţie din lume.

1.8.  Platforme – înseamnă website-ul (website-urile), aplicațiile, instrumentele și/sau alte sisteme ale Holidaynet și ale companiilor sale afiliate și partenerilor de afaceri prin care serviciul este oferit, respectiv sistemul pe care Proprietarul îl poate accesa pentru a utiliza și folosi serviciile și funcționalitățile pentru a administra informațiile despre unitatea de cazare (inclusiv prețuri, politici de rezervare etc.);

         2.Serviciile oferite de Holidaynet

2.1.  Holidaynet este un portal prin intermediul căruia unitățile de cazare (de ex.: pensiuni, moteluri, hoteluri) îşi pot promova camerele pentru a fi rezervate, şi prin care vizitatorii website-ului pot face aceste rezervări gratuit, fără a adăuga un cost suplimentar la prețul camerei.

2.2.  Rezervând o cameră prin Holidaynet, intraţi într-o relaţie contractuală (care obligă din punct de vedere juridic) directă cu unitatea de cazare unde faceţi rezervarea.

2.3.  Clienții/vizitatorii niciodată nu efectuează plăți către Holidaynet. Plata serviciilor rezervate se efectuează direct către Proprietarul unității de cazare și vă supuneți termenilor şi condiţiilor unității de cazare aplicabili rezervării sau sejurului dumneavoastră, inclusiv pentru serviciile sau produsele oferite de unitatea de cazare așa cum sunt ele prezentate în portal de către unitatea de cazare.  

2.4.  Din momentul în care faceţi rezervarea, Holidaynet acţionează numai ca un intermediar între dumneavoastră şi unitatea de cazare, transmiţând detaliile rezervării dumneavoastră unității de cazare alese şi trimiţându-vă un e-mail de confirmare pentru şi în numele unității de cazare.

2.5.  Când vă prestăm serviciul, informaţia pe care o transmitem este bazată pe informaţiile pe care unitățile de cazare ni le transmit nouă.

2.6.  Continutul, design-ul, elementele de grafica ale portalului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și/sau către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparțin Holidaynet și reprezintă conținutul site-urilor.

2.7.  Conținutul site-urilor, indiferent de zona în care se află în site-uri și indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare a conținutului site-urilor de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Holidaynet  și în condițiile stabilite în mod exclusiv de către Holidaynet. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată, făcută pe un site de internet sau în orice altă parte, a conținutului site-urilor sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal și necomercial. Holidaynet își rezerva dreptul de a acționa în insțantă orice persoana și/sau entitate care încalcă în orice mod aceste prevederi.

2.8.  Holidaynet are dreptul de a modifica sau a suspenda serviciile din portal, din motive tehnice/economice/juridice. Acest lucru se poate întâmpla cu sau chiar fără anunțarea vizitatorilor/utilizatorilor/Proprietarilor unității de cazare.

         3.Limitarea răspunderii

3.1.  Holidaynet nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul încărcat în portal de către proprietarii unităților de cazare.

3.2.  Holidaynet va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în informațiile încărcate în portal și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, Holidaynet nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de către unitățile de cazare, precum și pentru corectitudinea și exactitatea acestor informații.

3.3.  Fiecare unitate de cazare rămâne responsabilă tot timpul pentru exactitatea, integritatea şi corectitudinea informaţiilor (descriptive) (incluzând preţuri, disponibilitate, și nu numai) prezentate în portalul Holidaynet. Portalul Holidaynet nu constituie şi nu ar trebui să fie privit ca o recomandare sau susţinere a calităţii, nivelului serviciilor sau clasificarea oricărei unități de cazare care este disponibilă.

3.4.  În mod expres, vizitatorii portalului sunt de acord să exonereze de răspundere pe reprezentanții Holidaynet pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-urilor.

3.5.  În caz de forță majoră, Holidaynet și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Holidaynet, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-urilor, erorile de operare, grevă etc.

3.6.  Vizitatorii și utilizatorii site-urilor sunt de acord să protejeze și să asigure pe Holidaynet și/sau pe operatorii, directorii, angajații de și împotriva oricăror cereri, prețentii, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a utilizatorului în legătura cu utilizarea serviciilor Holidaynet sau orice alt aspect relaționat serviciilor noastre.

3.7.  Orice persoană care expediaza în orice mod informații ori materiale către portal își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către portalul Holidaynet, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea Holidaynet, ci numai răspunderea persoanelor respective. Prin transmiterea de asemenea materiale, utilizatorii sunt de acord să acorde către Holidaynet permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le copieze, distribuie, transmite, publice, reproduce, modifice și să le traducă, de a menționa numele lor în legătura cu materialele pe care le-au transmis și dreptul de a cesiona la rândul lui toate aceste drepturi oricărui partener al său. Nu se vor pretinde și nici acorda niciun fel de compensații pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus

         4.Anulare rezervare și neprezentare

4.1.  Făcând o rezervare la o unitate de cazare, acceptaţi şi sunteţi de acord cu politica de anulare şi neprezentare a acelei unități de cazare şi cu orice alţi termeni şi condiţii ai unității de cazare aplicabili rezervării sau sejurului dumneavoastră, inclusiv pentru serviciile sau produsele oferite de unitatea de cazare.

4.2.  Politica generală de anulare şi neprezentare a fiecărei unități de cazare este disponibilă în portalul Holidaynet, pe pagina de informaţii a unității de cazare, pe parcursul procesului de rezervare şi în e-mailul de confirmare.

4.3.  Trebuie să reţineţi că anumite preţuri sau oferte speciale nu sunt eligibile pentru anulare sau modificare. Taxele aplicabile de turism sau municipale pot fi încasate de către proprietate în eventualitatea neprezentării sau a anulării negratuite.

4.4.  Trebuie să verificați cu atenţie, anterior rezervării, toate detaliile camerei, inclusiv condițiile de anulare a rezervării sau neprezentării.

4.5.  În cazul în care la efectuarea rezervării ați achitat un avans și ulterior anulați rezervarea sau nu vă prezentați la unitatea de cazare în perioada stabilită prin rezervare, trebuie să respectați politica de retur avans impusă de unitatea de cazare. O rezervare care necesită un depozit sau un avans poate fi anulată (fără notificare prealabilă sau standard sau fără avertisment) dacă şi în măsura în care suma relevantă rămasă de plată nu poate fi colectată integral la data plăţii în conformitate cu politica de plată a unităţii de cazare şi în conformitate cu rezervarea.

4.6.  Plăţi întârziate, banca incorectă, detalii greşite ale cardului de credit sau de debit, carduri de credit/debit invalide sau fonduri insuficiente sunt pe riscul şi în contul dumneavoastră, şi nu veţi avea dreptul la nicio rambursare a oricărei sume (nerambursabile) plătite în avans, cu excepţia cazului în care unitatea de cazare este de acord cu sau permite altceva prin politica sa de preplată, plată sau anulare.

4.7.  Dacă doriţi să revedeţi, modificaţi sau anulaţi rezervarea dumneavoastră, vă recomandăm să mergeţi la e-mailul de confirmare şi să urmaţi instrucţiunile cuprinse în acesta. Vă rugăm să reţineţi că vi se poate cere să plătiţi pentru anulare în conformitate cu politicile de anulare, neprezentare sau (pre) plată ale unității de cazare sau nu veţi avea dreptul la rambursarea nici unei sume (pre) plătite

         5.Comentariile Clienților

5.1.  Holidaynet invită Clientul să formuleze, ulterior efectuării sejurului la unitatea de cazare, scoruri/evaluări și comentarii cu privire la serviciile primite. 

5.2.  Holidaynet nu modifică conținutul opiniilor și evaluările cazărilor nici din interese proprii, nici la cererea Proprietarului.

5.3.  Holidaynet îşi rezervă dreptul de a refuza, a edita sau de a elimina comentarii nefavorabile cu privire la obscenităţi, limbaj jignitor, vulgar și/sau urmărirea violenței sau la menţionarea numelui unei persoane.

5.4.  Holidaynet nu va participa la nici o discuţie, negociere sau corespondenţă cu unitatea de cazare cu privire la comentariile Clienţilor (conţinutul comentariilor, consecinţele publicării sau distribuirii lor).

5.5.  Holidaynet nu va avea şi nu va accepta în nici un caz nici un fel de responsabilitate cu privire la conţinutul şi consecinţele (publicării şi distribuirii) oricăror comentarii sau recenzii.

5.6.  Comentariile clienţilor sunt pentru pentru scopul unic de a informa viitorii clienţi despre opinia dvs. cu privire la calitatea produselelor și serviciilor oferite de unitatea de cazare şi pot fi făcute disponibile în portal.

5.7.  Holidaynet este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor, titlurilor şi intereselor (toate drepturile de proprietate intelectuală asupra) comentariilor clienţilor și le poate utiliza la discreţia sa (de exemplu: pentru marketing, promovare sau îmbunătăţirea serviciului nostru) pe site-urile noastre sau pe platforme media sociale, newsletter-uri, promoţii speciale, aplicaţii sau alte canale deţinute, găzduite, folosite sau controlate de către Holidaynet

         6.Protecția datelor personale

6.1.  Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările, Holidaynet va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către vizitatorii/utilizatorii/unităților de cazare. Aceștia furnizează unele date personale ale lor pentru a-și crea un cont valabil și pentru a beneficia de serviciile oferite de către Holidaynet. În momentul creării contului, există posibilitatea de a opta pentru primirea de informații despre produsele, serviciile, evenimentele, etc. oferite de Holidaynet prin bifarea căsuței corespunzătoare pe pagina de creare a contului.

6.2.  Holidaynet poate utiliza datele de contact (adresa de email, numărul de telefon, adresa de domiciliu) care au fost introduse în timpul înregistrării/rezervării, în activități de vânzare (ex. în legătură cu rezervări) sau în alte scopuri publicitare (în cazul rezervărilor eșuate recomandăm alte cazări, prezentarea reducerilor speciale).

6.3.  Holidaynet asigură posibilitatea de a renunța la notificările enumerate sau la cele care nu s-au menționat. Dorința de a renunța la aceste notificări, poate fi anunțată prin email sau la telefon.

6.4.  Utilizatorii portalului Holidaynet înțeleg și sunt de acord că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de ștergerea contului lor din platformele Holidaynet și de imposibilitatea de a accesa serviciile Holidaynet

         7.Modificarea Termenilor si Condițiilor

7.1.  Holidaynet are dreptul de a modifica oricând și în orice mod, oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatorii portalului. Orice modificare este acceptată pe deplin și necondiționat de către utilizatorii portalului Holidaynet prin simpla utilizare sau accesare a oricărui serviciu oferit de Holidaynet ori prin accesarea site-urilor Holidaynet, intervenită oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-urilor și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor Holidaynet

         8.Administrator portal Holidaynet

8.1.  Portalul de rezervări online a locurilor de cazare - Holidaynet este administrat de către societatea Kidcity Distribution Srl.

8.2.  Coordonatele administratorului portalului Holidaynet sunt:

 

Firma:

Kidcity Distribution Srl

CUI:

RO26289922

Nr. ORC:

J30/843/2009

Cont IBAN:

RO05BTRL03101202N65733XX

Banca:

Banca Transilvania Satu Mare

Adresa corespondenta:

B-dul Independenței, nr. 14, cod postal 440221 Satu Mare, jud. Satu Mare, Romania

Adresa

sediu social:

Str. Depozitelor, nr. 2A, ap. 4, cod postal 440198 Satu Mare, jud. Satu Mare, Romania

Web:

www.holidaynet.ro

Email:

office@holidaynet.ro

Tel:

0741-205866

 

Termenii și condițiile de mai sus se aplică prin respectarea reglementărilor specifice în domeniu.